Bartłomiej Kisiel


Uczenie się rysunku towarzyszy mi praktycznie od zawsze natomiast akwareli uczę się od trzech lat. Dzięki ocenom mojego portfolio oraz wynikom egzaminu na wydział architektury udało mi się zająć pierwsze miejsce. Po tym rozpocząłem prace w szkole rysunku Labirynt gdzie wcześniej uczyłem się 3 lata.

WYKSZTAŁCENIE
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
01.10.2021 – obecnie
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Szkoła rysunku Labirynt – asystent, nauczyciel
10.2021–06.2022
Sumarycznie 411 godzin zajęć w ramach umowy o zlecenie
Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym stronę www.pracownja.pl jest Krzysztof Baran, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mouton Interactive Krzysztof Baran wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności w Siedlcach, ul. Starowiejska 265, kod pocztowy: 08-110, posiadający numer NIP: 821-152-01-37, REGON: 711650928 .

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu możesz kontaktować się z działem obsługi klienta Mouton Interactive pod adresem e-mail: kontakt@pracownja.pl lub pisemnie na adres siedziby.
zamknij
zamknij