Poznaj Logoterapię

Logoterapia interweniuje, aby pomóc pacjentom zdefiniować lub ponownie ocenić ich sens życia, na przykład:
• w obliczu poczucia „utraty sensu”, frustracji lub „pustki” życiowej
• po traumatycznym szoku (żałoba, wypadek, agresja)
• w momencie dezorientacji po rozstaniu, rozwodzie, niepowodzeniu zawodowym, zapowiedzi choroby
• w sytuacji zmiany życiowej z wyborami do podjęcia, decyzjami do podjęcia, potrzebą znalezienia powodów do działania
• w obliczu trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji

Trzeba zrozumieć, aby iść do przodu.


Logoterapeuta w formie autentycznego dialogu zaprasza osobę do wyrażenia siebie i prawdy o swoim życiu. Poprzez szereg pytań towarzyszy mu w odkrywaniu jego możliwości i zasobów, aby stawić czoła konkretnej sytuacji jego egzystencji. Pomaga rozpoznać wartości, które go pociągają i zbadać własne możliwości sensu, odkryć siebie niepowtarzalnego. Towarzyszy w drodze do odkrycia własnego potencjału, wspomaga wzięcie odpowiedzialności za realizację własnego autorskiego programu nażycie. Pomaga ukierunkować się na życie pełne sensu, pomimo nieuniknionych trudności i cierpień egzystencji. Dzięki wsparciu ze strony logotrapeuty człowiek odnajduje swoją przestrzeń wolności, swoje możliwości wyboru i podejmuje decyzje.
PracownJA już otwarta. Zapraszamy.

PracownJA już otwarta. Zapraszamy.

PracownJA otworzyła swoje drzwi :-) Zapraszamy do nas! Wykorzystaj naszą przestrzeń i rozwijaj mądrze swoje JA.

więcej
Poznaj Logoterapię

Poznaj Logoterapię

Logoterapia interweniuje, aby pomóc pacjentom zdefiniować lub ponownie ocenić ich sens życia

więcej
Sesje arteterapeutyczne

Sesje arteterapeutyczne

Wykorzystaj własną kreatywność. Odkryj duszę manualnie.

więcej
Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym stronę www.pracownja.pl jest Krzysztof Baran, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mouton Interactive Krzysztof Baran wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności w Siedlcach, ul. Starowiejska 265, kod pocztowy: 08-110, posiadający numer NIP: 821-152-01-37, REGON: 711650928 .

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu możesz kontaktować się z działem obsługi klienta Mouton Interactive pod adresem e-mail: kontakt@pracownja.pl lub pisemnie na adres siedziby.
zamknij
zamknij