Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie www.pracownja.pl


Dziękujemy za odwiedziny naszego serwisu, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa danych wszystkim użytkownikom odwiedzającym naszą stronę przygotowaliśmy niniejszą informację dotyczącą gromadzenia danych osobowych uzyskanych w trakcie wizyty na niej oraz w procesie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Biorąc również pod uwagę profil naszej działalności i związany z nią dynamiczny rozwój metod i technik w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych oraz zagrożeń z nich wynikających szczególną wagę przywiązujemy do kwestii bezpieczeństwa informacyjnego, którego jest priorytetem prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa ale także posiada nadrzędne i zarazem fundamentalne znaczenie w podejmowanych przez nas działaniach. Dane osobowe, które zostaną nam przekazane lub pozyskane w drodze wizyty na naszej stronie prowadzimy w odpowiednio na cel oznaczonych zbiorach, zarejestrowanych w GIODO, a które dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych nie są narażone na przypadkowe i bezprawne zniszczenie, utratę, zmianę, nieupoważniony dostęp oraz niezgodne z prawem przetwarzanie.


DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych jest: Krzysztof Baran prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOUTON INTERACTIVE KRZYSZTOF BARAN, numer NIP: 8211520137, Regon: 711664250

Dane kontaktowe:
Adres korespondencyjny: ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce
e-mail: kontakt@pracownja.pl
numer telefonu: (+48) 538 384 010


ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Głównym celem prowadzonych przez nas witryny internetowej jest umożliwienie Państwu składanie zapytań przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (formularz kontaktowy). W tym celu gromadzimy dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe, a tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.


POZOSTAŁE DANE W TRAKCIE ODWIEDZIN NA NASZYCH STRONACH


W trakcie wizyty na naszej stronie zapisujemy Państwa adres IP komputera z którego nastąpiła wizyta, adres URL strony poprzednio odwiedzanej (refer link) –w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik. Informacje w/w przechowywane są w plikach logów serwera www i przetwarzamy je w sposób anonimowy. Zgromadzone dane osobowe, po ich anonimizacji, wykorzystujemy również w celach statystycznych a także dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonych stron internetowych w zakresie poprawy ich jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji.


PRAWA USŁUGOBIORCÓW W PROCESIE PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH


Każdy z Państwa odwiedzający naszą stronę internetową ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w gromadzonych przez nas zbiorach danych. W tym celu mogą Państwo wystąpić do nas o ich uzupełnienie, sprostowanie, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub ich usunięcie, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.


PLIKI COOKIES I ICH ZASTOSOWANIE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ


Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania z naszej strony internetowej. Poniżej przedstawiamy funkcje i celowość ich wykorzystania:
• pliki cookies ułatwiające korzystanie z naszej strony internetowej a umożliwiające: przywrócenie ostatniego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlania go określoną liczbę razy, przywrócenie sesji użytkownika, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu, ustawienie preferowanego języka ułatwiającego pracę z aplikacją, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,
• pliki cookies wykorzystywane przez pomioty trzecie, a z których usług korzystamy dla celów: monitorowania liczby wejść na naszą stronę www, zbierania anonimowych zbiorczych statystyk dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej przez nas strony internetowej, badanie zapisów dystrybucji newslettera, integracja z portalem społecznościowym, płatności internetowe.
Umieszczane reklamy behawioralne na naszej stronie internetowej przez zewnętrznych reklamodawców a mogących zawierać pliki cookies nie mają wpływu na stosowane przez nas mechanizmy w tym technologie, stąd zaleca się zapoznanie przez Państwa z polityką prywatności zewnętrznego dostawcy usługi.


ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES


Pliki cookies można zablokować, usunąć bądź dezaktywować przy pomocy odpowiednich ustawień przeglądania na urządzeniu.
Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym stronę www.pracownja.pl jest Krzysztof Baran, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mouton Interactive Krzysztof Baran wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności w Siedlcach, ul. Starowiejska 265, kod pocztowy: 08-110, posiadający numer NIP: 821-152-01-37, REGON: 711650928 .

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu możesz kontaktować się z działem obsługi klienta Mouton Interactive pod adresem e-mail: kontakt@pracownja.pl lub pisemnie na adres siedziby.
zamknij
zamknij