Magdalena Czarnocka Baran

Arteterapeutka, Terapeutka, Artystka - MalarkaOd zawsze byłam osobą ciekawą świata i ludzi, podczas podejmowania decyzji życiowej w młodości, stałam przed wyborem medycyny i sztuki. Wygrały moje pragnienia twórcze i tak skończyłam studia na kierunku artystycznym - malarstwo. Moje doświadczenia płynące z uzdrawiającego wpływu twórczości na stan ducha, a także nieustanna ciekawość człowieka i chęć pomagania innym poprowadziły mnie w kierunku artetarapii czyli terapii sztuką. Ukończyłam studia magisterskie, podyplomowe i szereg kursów w tym kierunku. Doświadczenie zdobywałam pracując indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi po kryzysach psychicznych, w domach pobytu dziennego oraz w szpitalu. Aby móc jeszcze pełniej i głębiej pomagać ludziom w odnalezieniu drogi do pełni życia, ukończyłam studia logoterapii czyli psychoterapii sensem Viktora Frankla. Podobnie jak Viktor Frankl, uważam, że człowiek może swobodnie wybierać swoją perspektywę i stosunek do warunków własnej egzystencji. Bliskie mojemu sercu jest towarzyszenie ludziom, bez względu na ich wiek i historię, na drodze, która pozwoli żyć z większą łagodnością, czułością i radością poprzez uświadomienie sobie własnego potencjału stania się twórcą własnego życia.

Moja nieustanna ciekawość człowieka i jego wszystkich wymiarów poprowadziła mnie także w kierunku medycyny św. Hildegardy z Bingen. Jestem pod wielkim wrażeniem tej objawionej wiedzy.

Malarstwo to moja droga, która zawsze zaskakuje i pozwala odkryć nowe przestrzenie, niesie radość życia, chętnie dzielę się moją pasją.

Wykształcenie w kierunku sztuki i arteterapii:
  • 1993-1998 Studia wyższe w Ecole Nationale de Beaux Arts (Państwowa Szkoła Sztuk Pięknych), Angers, Francja DNAP Diplome National d’ Arts Plastiques
  • 2009 Kurs Arteterapii (prowadzący Geoff Troll), Art Therapie Forum, Massy, Francja
  • 2016-2017 Studia podyplomowe, kierunek: Arteterapia, Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi
  • 2017-2019 Studia magisterskie II stopnia Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ze specjalnością: Arteterapia
  • 2022 certyfikat logoterapeuty akredytowany przez Viktor Frankl Institut (Wiedeń) oraz International Association of Logotherapy and Existential Analysis
  • Jestem członkiem: Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo- psychosomatyki oraz Polskiego Związku Artystów Plastyków


Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym stronę www.pracownja.pl jest Krzysztof Baran, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mouton Interactive Krzysztof Baran wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności w Siedlcach, ul. Starowiejska 265, kod pocztowy: 08-110, posiadający numer NIP: 821-152-01-37, REGON: 711650928 .

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu możesz kontaktować się z działem obsługi klienta Mouton Interactive pod adresem e-mail: kontakt@pracownja.pl lub pisemnie na adres siedziby.
zamknij
zamknij