Arteterapia

Arteterapia z łaciny ars – sztuka i z greckiego therapeia czyli leczenie, przywracanie do zdrowia. Najprostsza jej definicja to oddziaływanie terapeutyczne wykorzystujące zasoby sztuki. Jest działaniem z pogranicza sztuki i psychoterapii, przy czym sztuka to akt twórczy i powstające w jego wyniku artefakty, terapia to podążanie za procesem zmiany w odniesieniu do dzieła. Należy zaznaczyć ,że w arteterapii kreacja jest najistotniejszym elementem inaczej niż w psychoterapii gdzie rysunek bywa używany jako element uzupełniający. Kreacja wizualna otwiera drogę do komunikacji między ja wewnętrznym, a światem zewnętrznym, idąc za Malraux: „ Sztuka jest najkrótszą drogą od człowieka do człowieka.”

Do rozwoju współczesnej arteterapii niewątpliwie przyczynili się pionierzy współczesnej psychoterapii Freud i Jung, ich zdaniem kreacja wizualna, może stanowić formę ekspresji świadomych i nieświadomych treści. W praktyce arteterapeutycznej stosuje się różne podejścia oparte na koncepcjach teoretycznych: psychoanalityczne, humanistyczne, poznawczo- behawioralne, narracyjne i skoncentrowane na rozwiązaniu, rozwojowe, ekspresyjne i multimodalne.

Nasza arteterapia inspirowana jest terapią egzystencjalną w nurcie logoterapeutycznym V. Frankla. Stosujemy multimodalne techniki ekspresji: wizualizację, działania plastyczne, pracę z ciałem.

Dzięki arteterapii niejednokrotnie możemy głębiej doświadczyć naszych przeżyć i emocji, język często okazuje się zbyt ubogi by je wyrazić i opisać.

Oto niektóre korzyści płynące arteterapii:

  • wzrost poczucia własnej wartości, pewność siebie, autonomia, wyjątkowość, zintegrowana osobowość
  • odczuwanie na nowo pełni radości życia
  • wyzwolenie energii, więcej kreatywności
  • lepsza komunikacja z innymi
  • poczucie wolności, wyrwanie się z więzienia przeszłości, „nie miałem wyboru”
  • utrata lęku przed spojrzeniem innych i oceną z zewnątrz
  • odwaga, by żyć w pełni pomimo trudności i niedoskonałości

Terapia sensem

Terapia sensem

Psychoterapia sensem inaczej logoterapia to trzecia wiedńska szkoła psychoterapii stworzona przez V.E. Frankla.

więcej
Arteterapia

Arteterapia

Nasza arteterapia inspirowana jest terapią egzystencjalną w nurcie logoterapeutycznym V. Frankla.

więcej
Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym stronę www.pracownja.pl jest Krzysztof Baran, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mouton Interactive Krzysztof Baran wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności w Siedlcach, ul. Starowiejska 265, kod pocztowy: 08-110, posiadający numer NIP: 821-152-01-37, REGON: 711650928 .

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu możesz kontaktować się z działem obsługi klienta Mouton Interactive pod adresem e-mail: kontakt@pracownja.pl lub pisemnie na adres siedziby.
zamknij
zamknij