Terapia sensem

„Dążenie do znalezienia sensu jest u człowieka najpotężniejszą siłą motywującą”

V.E. Frankl

Psychoterapia sensem inaczej logoterapia to trzecia wiedeńska szkoła psychoterapii stworzona przez V.E. Frankla. Logoterapia skupia się głównie na przyszłości to znaczy na tym do czego pacjent ma w życiu dążyć.

Logoterapia dla kogo?
Logoterapia interweniuje, aby pomóc pacjentom zdefiniować lub ponownie ocenić ich sens życia, na przykład:

  • w obliczu poczucia „utraty sensu”, frustracji lub „pustki” życiowej
  • po traumatycznym szoku (żałoba, wypadek, agresja)
  • w momencie dezorientacji po rozstaniu, rozwodzie, niepowodzeniu zawodowym, zapowiedzi choroby
  • w sytuacji zmiany życiowej z wyborami do podjęcia, decyzjami do podjęcia, potrzebą znalezienia powodów do działania
  • w obliczu trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji


Kim jest logoterapeuta?
Logoterapeuta w formie autentycznego dialogu zaprasza osobę do wyrażenia siebie i prawdy o swoim życiu. Poprzez szereg pytań towarzyszy mu w odkrywaniu jego możliwości i zasobów, aby stawić czoła konkretnej sytuacji jego egzystencji. Pomaga rozpoznać wartości, które go pociągają i zbadać własne możliwości sensu, odkryć siebie niepowtarzalnego. Towarzyszy w drodze do odkrycia własnego potencjału, wspomaga wzięcie odpowiedzialności za realizację własnego autorskiego programu nażycie. Pomaga ukierunkować się na życie pełne sensu, pomimo nieuniknionych trudności i cierpień egzystencji. Dzięki wsparciu ze strony logoterapeuty człowiek odnajduje swoją przestrzeń wolności, swoje możliwości wyboru i podejmuje decyzje.

Trzeba zrozumieć, aby iść do przodu

Egzystencjalna pustka, niepokój, cierpienie, utrata sensu…? Tygodniami, miesiącami, a nawet latami zadajesz sobie pytania, szukając sensu, cierpiąc, egzystencjalna pustka, lęk, udręka, depresja, poważna choroba, przewlekła choroba, przepracowanie, wypalenie, myśli samobójcze, uzależnienie, fobia, ambiwalencja, samotność… Chcesz zrozumieć, iść świadomie naprzód, odkryć swoje cele w życiu, znaleźć sens... Jako logoterapeuta i arteterapeuta pomagam ludziom w odnalezieniu odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Nasze życie pełne jest nieporozumień i to sprawia, że ​​cierpimy. Moim zadaniem jest towarzyszenie Ci w kierunku przebudzenia Twojej własnej uzdrawiającej siły, uśpionego potencjału: dzięki Twojemu „ja” – jako sile duchowej i Twojej sile życiowej, abyś poczuł, że żyjesz tu i teraz. Życie prosi cię o autorską odpowiedź na zadania, które Ci stawia, aby poprowadzić Cię ku lepszej istocie, ku Twojej prawdzie.

„Ostatecznie życie sprowadza się do wzięcia odpowiedzialności za znalezienie właściwego rozwiązania problemów i zadań, jakie stale stawia ono przed każdym z nas”

Terapia sensem

Terapia sensem

Psychoterapia sensem inaczej logoterapia to trzecia wiedńska szkoła psychoterapii stworzona przez V.E. Frankla.

więcej
Arteterapia

Arteterapia

Nasza arteterapia inspirowana jest terapią egzystencjalną w nurcie logoterapeutycznym V. Frankla.

więcej
Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym stronę www.pracownja.pl jest Krzysztof Baran, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mouton Interactive Krzysztof Baran wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności w Siedlcach, ul. Starowiejska 265, kod pocztowy: 08-110, posiadający numer NIP: 821-152-01-37, REGON: 711650928 .

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu możesz kontaktować się z działem obsługi klienta Mouton Interactive pod adresem e-mail: kontakt@pracownja.pl lub pisemnie na adres siedziby.
zamknij
zamknij